انجمن مسابقات ماهانی


انجمن علمی ماهانیتماشاچی

در حین مسابقه مردم عادی می توانند لحظه به لحظه مسابقه را دنبال کنند!


ارزش آموزشی

همه می توانند لحظه به لحظه پاسخ و ایده های تیم های دیگر را ببینند و یادبگیرند.


هیجان

اگر ایده یا راه حل شما رو یک تیم دیگر بدهد کارتون تمومه!


رقابت متفاوت

اینجا برنده شدن یا نشدن فقط بحث شما نیست بلکه رقابت بین چند استان یا شهر است!
about

درباره ما

مسابقات ماهانی

در سال 1400 با همکاری جمعی المپیادی ها ,دانشجویان ریاضی ,دانشکده ریاضی ماهانی و خانه های ریاضیات انجمن ریاضیات ماهانی با هدف تغییر نگرش دانش آموزان به ریاضیات و مسابقات ریاضی تشکیل شد.

برنامه این انجمن برگزاری مسابقات ریاضی و غیر ریاضی به شکلی است که تماشاچی داشته باشد. مسابقه ای که لحظه به لحظه آن قابل رصد توسط کسانی باشد که حتی تا حد زیادی ریاضی نمی دانند.

مسابقه کودکان


مسابقه نوجوانان


مسابقه بزرگسالان

مسابقه

سالی یک بار در اوایل مهر ماه برای سنین مختلف به صورت حضوری و مجازی برگزار می شود.

چالش ها

چالش و بازی های انجمن ماهانی با هدف تغییر دید همگان به علوم مختلف در مناسبت های مختلف برگزار میشود.

منابع آموزشی

سوالات مسابقات و آموزش و تدریس استادان مختلف ویژه علاقه مندان و یا شرکت کنندگان مسابقه.