نتایج آزمون تحلیلی

🟡 برترین های آزمون تحلیلی ماهانی

 🔸تیم اول : امیلیا 🏆🏆🏆

1- امیر عرشیا قلندرآیش 🥇(مدرسه: شهید بهشتی)2- ایلیا خطیرنامنی 🥇مدرسه: شهید بهشتی

🔸 تیم دوم : سپاهان ریاضی

1- ایلیا ابراهیمی 🥈(مدرسه: بعثت)

🔸 تیم سوم : پرس

1- سارا شکری زاده 🥉(مدرسه: طلوع فجر)

🔸 تیم چهارم : STAR

1- یکتا کیومرثی 🏵

🔸 تیم پنجم : پیشتازان

1- محمد امین سقّر 🏵(مدرسه: شهبد بهشتی)2- مجتبی کریمی 🏵(مدرسه: شهید بهشتی)

رتبه بندی و نمرات دیگر تیم های مسابقه👇

http://sbmt.ir/gametable.php?code=145214