نتایج آزمون المپیادی

🔴 برترین های آزمون المپیادی ماهانی

🔸 تیم اول : ماهانی ها 🏆🏆🏆

1- علی سلاجقه 🥇2- علی خسروی 🥇3- امیر محمد سبزی 🥇(مدرسه: دبیرستان پسرانه علامه حلی)

🔶 تیم دوم: LAA ALA AAL

1- امیرحسین فرهادی 🥈(مدرسه: دبیرستان پسرانه علامه حلی)2- امیررضا فرهمندفر 🥈(مدرسه: شهید سلطانی) 13- رونیا مختابادی 🥈(نام مدرسه: فرزانگان ۱)

🔶 تیم سوم: Radical_math

1- ابوالفضل خدایی 🥉(مدرسه: دبیرستان شهید صدوقی)2- ایلیا هادی زاده 🥉(مدرسه: شهیدصدوقی دوره اول)3- آرمان وحدتی 🥉(مدرسه: دبیرستان شهید صدوقی)

🔶 تیم چهارم : اتحاد کتابخواران

1- محمد ایلیا موحدی 🏵2- متین فلاح حسینی 🏵(مدرسه: استعداد های درخشان شهید صدوقی)3- امیرحسین فاتحی 🏵(مدرسه: دبیرستان شهید صدوقی)

🔸 تیم پنجم: گرگ بیابان

1- سجاد شیروی 🏵

رتبه بندی و نمرات دیگر تیم های مسابقه👇

http://sbmt.ir/gametable.php?code=241528